Hvorfor trenger du en SEO-analyse?

Hvorfor trenger du en SEO-analyse - Digital Mediepartner

Først av alt, så må man finne ut hva man gjør bra eller dårlig i dag, for å vite hva man skal forbedre i morgen!

Hvis du ikke gjennomfører en grundig SEO-analyse av nettstedet ditt, vil du ikke kunne ta gode beslutninger om å forbedre rangeringen din i søkemotorer.

En SEO-analyse forklarer hvordan et nettsted kan forbedre sin rangering på søkemotorer, spesielt Bing og Google. En vanlig analyse innebærer å lete etter og evaluere innhold, duplikatinnhold, inngående lenker og URL-strukturer (Uniform Resource Locator, ikke så mange som vet at det står for det), samt flere tekniske elementer. Det er mange elementer som skal være på plass, eller med andre ord – på «riktig» plass, for at nettsiden skal rangere på best mulig måte. Gjennom en SEO Analyse, får altså webmastere og nettsideeiere ny info om hvordan nettsiden kan rangere. Hvis nettstedet bruker elementer på en måte som hindrer søkemotorer, kan en SEO-analyse forklare hvordan du kan omgå dette problemet.

For å forbedre søkemotorrangeringene bruker webmastere SEO-analyseverktøy- Digital Mediepartner


For å forbedre søkemotorrangeringene bruker man SEO-analyseverktøy. For å sikre best mulig resultater, så bruker alle profesjonelle SEO byråer ulike verktøy, hvor man kan sammenligne resultatene. Ved å rangere høyere enn konkurrentene, hjelper SEO nettstedet ditt med å få mer trafikk fra besøkende gjennom f.eks Bing og Google. SEO er noe alle behøver i 2022, da den digitale verden vokser og vokser. Det er spesielt viktig for E-handelsnettsteder (E-Commerce), nettsteder som vil øke synlighet og bevissthet om noe, og nettsteder som drar nytte av økt trafikk gjennom salg, annonsering eller donasjoner.

SEO-analyseverktøyet kan også se etter skadelig programvare og sidekart eller robot.txt-filer i tillegg til å se etter inngående koblinger og URL-strukturer. Disse ulike aspektene ved et nettsted påvirker søkemotorresultatene. Skaperne bak et SEO-analyseverktøy gjør utdannede gjetninger om formelen søkemotorer bruker for å bestemme hvordan nettsteder skal struktureres opp for best resultat.

Mange ganger er en innledende SEO-analyse gratis, men en dypere SEO analyse koster penger, og er tidkrevende. Det er flere ulike analyser som kan utføres. Vi bruker som regel å anbefale en dypere analyse med konkurrentanalyse for å finne ut av hva som må gjøres og hvordan man ligger an ift. konkurrentene sine.

SEO-analyse hos Digitalmediepartner.no

Til tross for at det er mange nettsteder dedikert til å generere en SEO-analyse, velger de fleste å få SEO-analysen utført av en konsulent. Hensikten med disse personene er å vurdere et nettsted manuelt og finne ut hvordan dets rangering kan forbedres. Det er vanlig at SEO-konsulenter bruker programvare, for eksempel nettlesertillegg, for raskt å vurdere et nettsteds status.

Utvikler seg kontinuerlig

Ettersom Googles algoritmer er i stadig endring, er det viktig å følge med på forandringene og oppdateringene. For søkemotorindeksering og rangering i dag, er det veldig mye fokus på mobil og responsivitet. Vår analyse tar hensyn til viktigheten av en mobilvennlig nettside for rangering i søkemotorer. Globalt blir talesøk via mobile enheter mer populært for hver dag som går. Mobil er blitt en «go-to» enhet for å utføre raske søk som krever raske svar. Dette forsterker viktigheten av å ha en mobilvennlig nettside.

Utvikler seg kontinuerlig - Digital Mediepartner

En dyptgående SEO-analyse ved hjelp av gode verktøy

For å prøve å ta over konkurrentene i det organiske søkeresultatet ser vi på hvem som dukker opp i søkeresultatet for definerte søkeord. Vi bruker en rekke verktøy for å samle data og innsikt som trengs for en god SEO-analyse. Som svar på analysen gir vi både skriftlige og muntlige presentasjoner av resultatene til deg, hvor vi foreslår tiltak som kan iverksettes basert på det vi har funnet.