CPC, CPM og CPA – hva betyr de?

I digital annonsering finnes det 3 meget vanlige måter å telle resultater på: CPC, CPM, og CPA. I denne artikkelen lærer du hva de betyr.

I digital annonsering finnes det 3 meget vanlige måter å telle resultater på:

  • Cost Per Click (CPC)
  • Cost Per Mille (CPM)
  • Cost Per Action/Acquisition (CPA)

Disse 3 resultatmålene finnes over alt i digital annonsering – uansett om du annonserer på Facebook, Instagram, Youtube, Google, Snapchat, Tiktok, eller andre. Siden disse 3 er såpass store gjengangere, er det viktig at du har en god forståelse for hvordan de fungerer og hvilken som brukes når.

CPC – kostnad per klikk

CPC er kanskje den mest kjente resultatmodellen i digital markedsføring. CPC står for «Cost Per Click» og er, som navnet tilsier, kostnaden per klikk på din annonse. Denne resultatmodellen brukes meget ofte, og brukes som oftest når en av målene med en kampanje er å drive et stort volum av trafikk til en nettside.

Å regne ut CPC er ganske enkelt. Regnestykket er følgende:

Kostnad / antall klikk = CPC

Her er et eksempel: du har brukt 500 kr på en kampanje og du har fått 100 klikk inn til nettsiden din. Da er CPC-en til kampanjen 5kr.

500 kr / 100 klikk = 5kr CPC

Forskjellen mellom CPC og PPC

Noen av dere som leser denne artikkelen har kanskje hørt om PPC – eller Pay Per Click. Dette beskriver selve betalingsmodellen for mange annonseringsplattformer og kampanjetyper på nett, for eksempel betalte Google-søkeannonser, mange Facebook-annonser og mer.

Hva er en god CPC?

Hva som regnes som en god CPC er helt avhengig av plattform, annonsetype og bransje. I Norge er gjennomsnittlig CPC mindre tydelig. Vi kan se mot USA for å få et inntrykk av hvor store variasjoner som eksisterer. I følge WordStream i 2018 lå den gjennomsnittlige CPC-en for Google søkeordannonser på 2,69$, mens på Display Network var den 0,63$. Derimot er det stor variasjon blant de forskjellige bransjene. De billigste bransjene liggå på 1,16$ per klikk, mens de dyreste lå mot 6,75$.

Hva som regnes som en god CPC er helt avhengig av plattform, annonsetype og bransje.

CPC-kostnad på Google søkeannonser og -displayannonser – basert på annonsedata fra over 14 000 annonsekontoer i USA i 2018.

Nok en gang, disse prisene reflekterer ikke Norge, men gir en god indikator på hvor mye det kan variere. For din spesifikke bedrift i Norge, vil den eneste tydelige indikatoren være egen erfaring fra tidligere annonsekampanjer.

CPM – kostnad per 1000 visninger

CPM står for Cost Per Mille som betyr kostnaden per tusen visninger. CPM brukes ofte i annonsering der merkebevissthet er viktig mot en bred målgruppe. Målet med slike annonser er ofte å bli «top-of-mind» hos relevante forbrukere.

Akkurat som med CPC er CPM enkelt å regne ut. Regnestykket er følgende:

(Kostnad x 1000) / antall visninger = CPM

Her er et eksempel: du har brukt 1200 kr på en kampanje og annonsen har blitt vist 20000 ganger. Da er CPM-en til kampanjen på 60kr per 1000 visninger.

(1200 kr x 1000) / 20000 visninger = 60

CPM som prismodell

CPM brukes også til å beskrive betalingsmodellen for flere annonsetyper på nett. Programmatisk annonsering og Display annonsering bruker vanligvis en CPM-betalingsmodell. Forskjellige annonseplasser i nettaviser pleier å ha en fast CPM-pris, mens CPM-prisen på annonser gjennom annonsenettverk som Google Display Network vil øke eller minske avhengig av målgruppe, bransje og kvalitet på annonsen.

Hva er en god CPM?

Mange tilbydere av CPM-annonser tar i bruk fastpriser. Mange norske aviser har en CPM pris liggende på mellom 100-500 kr CPM, avhengig av typen annonseplass. For sosiale medier og display er det en annen historie.

Ifølge revealbot hadde Instagram en gjennomsnittlig CPM på 12.53$ i november 2021. Prisen har betydelige fluktuasjoner avhengig av sesong.

Instagram hadde en gjennomsnittlig CPM på...

CPA – kostnad per konvertering

CPA står for Cost Per Action/Acquisition. Dette er kostnaden per konvertering, for eksempel kjøp, innsendte kontaktskjemaer, oppringinger, og mye mer. Avhengig av produktet ditt og kampanjetype kan denne hete noe annet, f.eks. CPI (Cost Per app Install). CPA brukes hvis endemålet med en spesifikk kampanje er salg eller konvertering. Kampanjer med CPA som måloppnåelse er ofte mer komplisert å sette opp en de andre resultatmålene, ettersom det krever sporing av handlinger på nettsider og diverse.

Å regne ut CPA er nesten akkurat som å regne ut CPC:

Kostnad / antall konverteringer = CPA

Her er et eksempel: Du har brukt 4000 kr på en kampanje og kampanjen har skapt 50 salg. Da er CPA-en 80 kr.

Konverteringsmål som CPA er den mest komplekse og fleksible målet av alle tre målene dekket i denne artikkelen. I tillegg til å måle endemål som f.eks. kjøp, innsendte kontaktskjemaer og oppringninger, kan du også bruke CPA for mindre hendelser – ofte kjent som mikrokonverteringer.

Hva er mikro- og makrokonverteringer?

Mikro betyr små og makro betyr store. I sammenheng med konverteringer kan man se på det som små og store handlinger og mål i salgstrakten. Hva som telles som hva avhenger helt av hva endemålet ditt er. Hvis endemålet ditt med en kampanje er salg, da kan f.eks. innsending av kontaktskjema være en mikrokonvertering. En mikrokonvertering kan være enda mindre. For eksempel kan en mikrokonvertering være at besøkende har vært på nettsiden din i 30 sekunder, eller at de har scrollet gjennom 50% av landingssiden.

Når burde jeg bruke mikrokonverteringer?

Hvilke mikrokonverteringer du bruker vil avhenge helt av hensikt og omstendigheter. Hvis du får et mindre antall konverteringer, la oss si 5-10 konverteringer i uken, da kan det lønne seg med mikrokonverteringer. Hvis du mottar et stort kvantum med konverteringer, for eksempel 50+ konverteringer i uken, da kan du godt droppe mikrokonverteringer. Dette er fordi digitale annonseringsplattformer fungerer bedre når den har mer resultatdata å bruke til å forbedre annonselevering. Har du for få datapunkter får ikke annonseplattformen optimalisert seg så godt som den kan.

Hva er en god CPA?

Akkurat som med CPC kan kostnaden ved CPA variere mye. CPA vil vanligvis være betydelig høyere enn CPC, ettersom du fortsatt betaler per klikk, og ikke alle som klikker på annonsen din vil konvertere.

Akkurat som med CPC har WordStream gjort en tilsvarende analyse for CPA-en til Google-annonser. I følge deres tall ligger gjennomsnittet på alt mellom 6,91$ og 135$ per konvertering.

Hva er en god CPA? Akkurat som med CPC kan kostnaden ved CPA variere mye.

Konlusjon

Sånn, nå skal du ha en ganske god oversikt over de 3 viktigste resultatmålene CPC, CPM og CPA. Med denne kunnskapen kan du lettere velge det riktige resultatmålet for dine kampanjer og bedre forstå hva som regnes som et godt eller dårlig resultat.

Syntes du fortsatt at dette er forvirrende, eller har du kanskje ikke tid til å kjøre dine egne annonser? Digital Mediepartner jobber med alle former for digital betalt annonsering. Ta gjerne kontakt med oss!